외국인통합사이트

모바일 메뉴 열기
 
 

Tuyển sinh đại học

Học bổng

Học bổng trong trường

Học bổng cho sinh viên mới nhập học
 Học bổng cho sinh viên mới nhập học 
Loại học bổng Nội dung học bổng Sinh viên mới Chuyển tiếp/ văn bằng hai
Hệ tiếng Hàn Hệ tiếng Anh
( khoa Quản trị Kinh doanh)
Học bổng đặc biệt dành cho du học sinh  loại S Miễn 100% học phí (4 năm) Xét điểm những học sinh có điểm số cao trong số các học sinh ứng tuyển
Học bổng đặc biệt dành cho du học sinh  loại A Miễn 100% học phí (2 năm)
Học bổng đặc biệt dành cho du học sinh  loại J Miễn 100% học phí (1 năm)
Học bổng đặc biệt dành cho du học sinh  loại O Miễn 100% học phí (1 học kỳ)
Học bổng đặc biệt dành cho du học sinh  loại U Miễn 100% học phí (1 học kỳ ~ 4 năm) ※ Đánh giá điểm đầu vào và tiềm năng của học sinh để lựa chọn trong số các điều kiện sau:

- Sinh viên đỗ có quốc tịch của một quốc gia không có sinh viên theo học tại trường dựa trên số liệu thống kê về giáo dục đại học trong số các nước thụ hưởng ODA (Hỗ trợ Phát triển Chính thức) của OECD DAC (Ủy ban Hỗ trợ Phát triển của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế).

* Không bao gồm các quốc gia ODA có thu nhập trên trung bình

- Khi cần sự hỗ trợ khẩn cấp hoặc sự hỗ trợ của xã hội do chiến tranh, thiên tai, v.v.

- Học bổng khác nhau dự vào cách đánh giá điểm đầu vào và tiềm năng của sinh viên.

Học bổng nhập học mới loại 1 Miễn 100% học phí TOPIK cấp 6 TOPIK cấp 6 IELTS 7.5 TOEFL 100
Học bổng nhập học mới loại 2 Miễn 70% học phí  TOPIK cấp 5 TOPIK cấp 5 IELTS 7.0 TOEFL 90
Học bổng nhập học mới loại 3 Miễn 50% học phí  TOPIK cấp 4 TOPIK cấp 4 IELTS 6.5 TOEFL 80
Học bổng nhập học mới loại 4 Miễn 30% học phí  TOPIK cấp 3 TOPIK cấp 3 IELTS 6.0 TOEFL 75

Học bổng thử thách Ajou 

A: Miễn 30% học phí

B: Miễn 20% học phí

A: Học sinh đỗ kỳ thi năng lực tiếng Hàn của trường Đại học Ajou với thành tích xuất sắc (tương đương cấp 6)

B: Học sinh đỗ kỳ thi năng lực tiếng Hàn của trường Đại học Ajou với thành tích xuất sắc. (tương đương cấp 5)

table scroll image

TOEFL được tính theo tiêu chuẩn IBT

Những sinh viên đạt học bổng loại D nếu có bằng TOPIK thì có thể được cả học bổng loại D và học bổng từ loại 1 đến 4.

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ, nếu sinh viên nộp bổ sung thêm bằng Topik ở cấp cao hơn cấp đã nộp theo đúng hạn thông báo, sinh viên sẽ được áp dụng học bổng theo bằng TOPIK mới nộp (thời hạn, cách thức và phương thức cấp học bổng sẽ được thông báo qua email cho sinh viên)

Học bổng cho học sinh đang theo học
 재학생 장학 
Loại học bổng Nội dung học bổng Điều kiện
Điều kiện về tiếng Điều kiện về điểm
Học bổng đang theo học loại 1 Miễn 100% học phí TOPIK cấp 4 trở lên

Nằm trong top 5% điểm cao nhất 

Học bổng đang theo học loại 2 Miễn 50% học phí

Nằm trong top 5%~15% điểm cao nhất

Học bổng đang theo học loại 3 Miễn 30% học phí

Nằm trong top 15%~30% điểm cao nhất

Học bổng sinh hoạt phí - CHEER UP 1,000,000 won tiền sinh hoạt phí Sinh viên năm nhất (2 học kỳ) có TOPIK cấp 3 trở lên

Cho đến hết năm nhất  (từ học kỳ thứ 3): sinh viên có điểm số nằm trong top 50% không phân biệt ngành kỹ thuật/nhân văn xã hội

Ngoại trừ những học sinh đủ điều kiện nhận học bổng sinh viên đang theo học.

Sinh viên năm 2 trở lên(từ kỳ thứ 3 trở đi) có topik cấp 4 trở lên

Từ năm 2 trở đi (từ học kỳ thứ 3): sinh viên có điểm số nằm trong top 50% không phân biệt ngành kỹ thuật/nhân văn xã hội

Ngoại trừ những học sinh đủ điều kiện nhận học bổng sinh viên đang theo học.

Học bổng TOPIK xuất sắc 300,000 won tiền sinh hoạt phí

Học bổng tiền mặt 300,000 KRW chỉ cấp 1 lần cho những học sinh đạt TOPIK cấp 4 trở lên trong học kỳ thứ 2 tính từ khi nhập học (yêu cầu nộp bảng điểm TOPIK trước khi kết thúc 2 học kỳ)

table scroll image

※ Điều kiện cơ bản để được học bổng là đạt 12 tín chỉ học kỳ trước, điểm trung bình trên 2.0.

※ Đối với hệ học bằng tiếng Anh, cần có bằng IELTS 6.5, TOEFL 80 trở lên hoặc bằng tiếng Anh tương ứng.

※ Học bổng được tính dựa theo thứ tự thành tích của năm nhất (2 học kỳ) và năm 2 (học kỳ thứ 3) trở lên. Tuy nhiên, đối với trường hợp của năm 2 (học kỳ thứ 3) trở lên, học bổng được tính bằng cách chia thành ngành kỹ thuật/nhân văn xã hội.

※ Sinh viên cần học tham gia giáo dục phòng chống bạo lực tình dục và giáo dục hiểu luật pháp Hàn Quốc trong thời gian chỉ định mới đủ điều kiện nhận học bổng.

※ Tiêu chuẩn cấp học bổng và mức tiền học bổng có thể thay đổi tùy thuộc vào chế độ học bổng của trường.

Học bổng khác

Học bổng GKS
 • Đơn vị cấp học bổng: Bộ Giáo dục, Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia
 •  Liên tục tạo ra các nền tảng thu hút sinh viên quốc tế bằng cách cung cấp học bổng cho các sinh viên quốc tế tự túc xuất sắc để thúc đẩy họ đạt được thành tích và nâng cao nhận thức tích cực về Hàn Quốc.
 • Điều kiện ứng tuyển:
  • Kể từ tháng 3 của năm nộp đơn, sinh viên nước ngoài đã hoàn thành 2 học kỳ trở lên khi đang theo học khóa học đại học tại một trường đại học trong nước (Hàn Quốc)
  • Điểm trung bình cả năm học đạt từ 80/ 100 điểm trở lên
  • Điểm trung bình học kỳ trước từ 80/100 điểm trở lên
  • Những người đã đạt được Topik cấp 4 trở lên
 • Thời gian nộp hồ sơ: khoảng tháng 2 hàng năm
 • Cách thức đăng kí: Nộp hồ sơ online và nộp hồ sơ trực tiếp (nộp qua trường đại học đang theo học)
Thêm thông tin

Học bổng đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế

Ngoài học bổng dành cho sinh viên nhập học mới, hệ chuyển tiếp và hệ bằng kép, học bổng hỗ trợ đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế là một hệ thống hỗ trợ nhằm cung cấp cho sinh viên vào từng thời điểm tùy thuộc vào nguồn tài chính của văn phòng tuyển sinh sinh viên quốc tế mỗi học kỳ. Mục tiêu của học bổng hỗ trợ đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế được lập kế hoạch và tiến hành riêng bởi văn phòng tuyển sinh sinh viên quốc tế mỗi học kỳ. (Được xét tuyển bởi văn phòng tuyển sinh sinh viên quốc tế mà không có quy trình nộp đơn riêng)

Đối tượng là sinh viên có thành tích xuất sắc, tình nguyện tham gia các hoạt động khác nhau trong khuôn khổ nhà trường và là những sinh viên gương mẫu, sinh viên có trình độ tiếng Hàn tốt nhất, chúng tôi tuyển chọn những sinh viên gương mẫu hơn so với các sinh viên quốc tế khác.Sau khi xét tuyển, nhóm tuyển sinh sinh viên quốc tế sẽ thông báo riêng cho sinh viên quốc tế được chọn.